Tješilica

Jer, na kraju
priča svi, 
sve u redu bi.

A ak’ se zgodi
da neš’ i ne bi,
tad priče te,
kraj još ni.