Spas

Vidjet te
ne smjem,
u sebi
ubit’ te moram.

U sebi
bez tebe,
samo takvu,
trebam te.

Da mi bljediš
danom,
da mi mreš
noćima.

Noćima
sa mnom,
samo takvu,
imam te.

Da mi mreš,
u vremenu statom,
ko’ tebi ja,
u ljubavi toj.