Putevi

Život putevi 
račvaju.
Svi pravi znaju, 
koji je. 

Pravim mnogi 
ne krenuše,
pretežak bijaše.