Konac

Zaljubljenost,
ti znaš
da mre,
kad žena,
sem tebe
samog,
sve drugo
da joj daš,
htje.

To u redu,
dok u redu bi,
al svi znamo,
da konac nakraju,
se svega zbi.