Druga

Izdrži samo,
dulje no što možeš.

Izdrži samo,
i ona će doć.

Izdrži samo,
u lažima tim.

Izdrži samo,
i druga će
ktebi poć.